Cmentarze a wody podziemne

Impact of cemeteries on groundwater contamination by bacteria and viruses - review
dodane: 09.12.2014
Impact of cemeteries on groundwater chemistry
dodane: 30.09.2012
The impact of cemeteries in Kraków on the natural environment
dodane: 30.09.2012
Wpływ krakowskich cmentarzy na środowisko przyrodnicze.
dodane: 29.08.2011
Przegląd wyników badań prowadzonych na świecie nad wpływem cmentarzy na chemizm wód podziemnych
dodane: 29.08.2011
Wpływ wybranych cmentarzy i masowych grobów z I i II wojny światowej na występowanie bakterii w wodach podziemnych
dodane: 29.08.2011
Wpływ podłoża masowego pochówku z II wojny światowej na chemizm wód gruntowych.
dodane: 29.08.2011
Wpływ masowego grobu na zawartość wybranych związków organicznych w wodzie gruntowej.
dodane: 28.08.2011
Wpływ masowego grobu na zawartość wybranych bakterii i związków organicznych w wodzie gruntowej.
dodane: 28.08.2011
Wpływ podłoża z masowym pochówkiem z II wojny światowej na skład chemiczny wód gruntowych.
dodane: 28.08.2011
Wpływ podłoża masowego pochówku z II wojny światowej na chemizm wód gruntowych.
dodane: 28.08.2011
Zróżnicowanie zawartości glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych w różnych podłożach.
dodane: 28.08.2011
Występowanie aminokwasów: glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych w różnych środowiskach.
dodane: 28.08.2011
Zróżnicowanie zawartości lizyny i kwasu glutaminowego w wodach podziemnych na wybranych cmentarzach w Polsce południowo - wschodniej.
dodane: 28.08.2011
Przestrzenna zmienność chemizmu wód podziemnych w otoczeniu nekropolii w Polsce południowej
dodane: 28.08.2011
Właściwości fizyczno - chemiczne wód podziemnych nekropolii Polski południowo-wschodniej
dodane: 28.08.2011